Adatvédelmi Nyilatkozat

 1. Bevezetés

A Moped 91 Kft. számára kiemelt fontosságú cél a honlapon regisztrálók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.
A Moped 91 Kft. elkötelezi magát a regisztrálók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Moped 91 Kft. által üzemeltett elektronikus alkalmazások biztonságos használatához.
A Moped 91 Kft. a regisztrálók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
A Moped 91 Kft. fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására.
A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@moped91.hu.
Aki a Moped 91 Kft. webáruházában regisztrálja magát, a jelen „Adatvédelmi nyilatkozat” megismeréséről és elfogadásáról nyilatkozni köteles.

      2. Adatvédelmi nyilatkozat

 A honlapon regisztrálók által megadott adatokat a Moped 91 Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. A Moped 91 Kft. a honlapon regisztrálók adatait harmadik fél részére nem adja át, kivéve a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő futárszolgálatot, amely a Moped 91 Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére tovább adni.

3. Az adatkezelő megnevezése:

Neve: Moped 91 Kereskedelmi Kft.
Cégjegyzékszám: 03-09-106433
Adószám: 11575124-2-03
Székhelye: 6222 Csengőd, Petőfi Sándor utca 70.
Telephely és posta címe:2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 8.
Email címe: info@moped91.hu
Telefonszám: +36 24/492-200

4. Adatkezelés célja:

Az üzleti partnerekkel történő kereskedelmi tevékenység végzéséhez, szerződéskötéshez, számlázáshoz kapcsolódó adatok kezelése a szerződésekben rögzített üzleti vállalásaink teljesítése céljából.

5. KEZELT ADATOK KÖRE, JOGALAPJA

Honlapunk meglátogatásakor:
Jogalap: társaságunk jogos érdeke
Kezelt adatok: A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak, funkció vagy szolgáltatás, kattintás esemény.
Az adatkezelés célja: statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása.
Időtartama: 2 év
Érintettek köre: Google analytics (adatfeldolgozó a google)
Megjegyzés: a statisztikai elemzés során a kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük).
 
Regisztráció a Honlapon
Jogalap: kifejezett hozzájárulás üzleti célból
Kezelt adatok: Vevők, üzleti partnerek adatai.
 

 • név/cégnév
 • adószám
 • bankszámlaszám
 • képviselő neve
 • telefonszám
 • cégvezető neve
 • telefonszáma
 • számlázási cím
 • levelezési cím
 • e-mail cím

 
Adatkezelés célja: üzleti tevékenységgel összefüggésbe hozható kapcsolattartás céljából.
Időtartama: a regisztráció törléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig
Érintettek köre: Érték rendszerház Kft, CRM
 
Hírlevél – direct marketing szolgáltatás
Jogalap: kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölő négyzetet bepipálnia az űrlapokon)
Kezelt adatok: Cégnév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
Adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, hírekről, általános kapcsolattartás.
Időtartama: leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig
Érintettek köre: webgalamb
 
Termék, szolgáltatás megvásárlása:
Jogalap: törvényi kötelezettség (bizonylatolás)
Kezelt adatok: Cégnév, számlázási és szállítási cím, adószám, bankszámlaszám, telefonszám.
Az adatkezelés célja: Szerződésből adódó kötelezettségünk teljesítése, számla kiállítás. Egyes esetekben garanciális kötelezettségeink teljesítése.
Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
Érintettek köre: CRM, számlázó, könyvelő
 

 • Rendezvények
  A Moped 91 Kft által szervezett rendezvények résztvevőinek adatkezelése minden esetben önkéntes regisztráción alapul. A rendezvény regisztráció semmilyen más adattal nem kerül összekapcsolásra. 
  A rendezvény teljes időtartama alatt a szervező által megbízott fotós és videós által fotó-, videó- és hangfelvétel készül. Résztvevő a rendezvényen történő regisztrációval és a rendezvényen történő részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendezvényen róla fotó, kép- és hangfelvétel készüljön, melynek a szervező vagy annak jogos felhasználója által történő korlátlan felhasználásához szintén hozzájárulását adja azzal, hogy a fotó, a kép- és hangfelvétellel és annak korlátlan felhasználásával kapcsolatban semmilyen jogcímen követelése nincs. Amennyiben a résztvevőnek ez ellen kifogása van, a rendezvény vége előtt azt a szervezőnek haladéktalanul jelzi. A rendezvényen készült fotó-, videó- és hangfelvételeket weboldalain és közösségi oldalain közzé teheti. 

Cookie-k (sütik) kezelése
A weboldalkra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó látogatói látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
 
connect.sid
 

 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó látogatói látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata
 
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy
A Google Analytics alkalmazása
 
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Adatfeldolgozó neve: Érték Rendszerház Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 4.
Postacím: 1119 Budapest, Fehérvári út 87. II. emelet
Telefonszám: +36 1 365 5800
E-mail cím: info@ertek.hu
Weboldal: www.ertek.hu
Adatfeldolgozó tevékenységének leírása az adatkezelési folyamatban: Adatbázis kezelés, számlázási rendszer szolgáltatások.
 
Adatfeldolgozó neve: AZ-Net Informatika Zrt.
Székhely: 1152 Budapest, Palánk utca 51.
Postacím: 1152 Budapest, Palánk utca 51.
Telefonszám: +36 1 608 3113
E-mail cím: info@az-net.hu
Weboldal: www.az-net.hu
Adatfeldolgozó tevékenységének leírása az adatkezelési folyamatban: weblap kezelés, fejlesztési szolgáltatások és tárhely üzemeltető
 
Adatfeldolgozó neve: Adójel Könyvelőiroda Kft.
Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13.
Postacím: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13.
Telefonszám: 70 841 1323
E-mail cím: info@adojelado.hu
Weboldal: www.adojelado.hu
Adatfeldolgozó tevékenységének leírása az adatkezelési folyamatban: Könyvviteli szolgáltatás
 
Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics System Hungary Csomag Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefonszám: +36 29/886-660
E-mail cím: adatvedelem@gls-hungary.com
Weboldal: www.gls-hungary.com
Adatfeldolgozó tevékenységének leírása az adatkezelési folyamatban: Csomagszállítás szolgáltatás
 
Adatfeldolgozó neve: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Posta cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-046975
Adószám: 14032868-2-42
Tel: +36 20 222 0011
Fax: +36 1 999 1750
E-mail: info@ens.hu adatkezeles@ens.hu
Honlap címe: www.ens.hu
Adatfeldolgozó tevékenységének leírása az adatkezelési folyamatban: webgalamb, hírlevél küldő szolgáltatás

7. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.
A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.
A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 
Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 3. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.
Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 3. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.
 
Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 3. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 3. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

8. Az információk tulajdonjoga

A Moped 91 Kft. tulajdona az oldalainkon található információk. A Moped 91 Kereskedelmi Kft. oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a tőlünk származó információk, cikkek, képek bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. Jogainkat szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Az oldalainkon történő regisztrálás csak az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadásával lehetséges, amellyel a regisztráló elfogadottnak tekinti, és azzal egyetért.
Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig.
 
Csima Béla
ügyvezető