Elnyert pályázatok

Honlap_infoblokk.JPG

„Kedvezményezett neve: MOPED 91 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Projekt célja: Alkalmazkodását segítő fejlesztések megvalósítása a MOPED 91 Kft-nél

 

Az európai uniós támogatás összege: 95 700 585 Ft

 

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

 

1. Raktárépület bővítése: a termékportfólió bővítésével, valamint a piaci igények növekedésével szükségessé vált a raktár bővítése.

 

2. Parkolók kiépítése: a megnövekedett forgalom miatt szükséges a további parkolási lehetőségek biztosítása.

 

3. Polcrendszer bővítése: a vállalkozás közel 12.000 termékkel foglalkozik. A termékek biztonságos, áttekinthető és hatékony tárolását biztosítja a raktári polcrendszer.

 

4. Targonca beszerzése: a mennyiségileg egyre növekvő termékek mozgatásához szükséges a gépi mozgatás biztosítása.

 

5. Számítógépek beszerzése: A gyors és hatékony kommunikáció biztosítása elengedhetetlen az önálló és eredményes munkavégzéshez.

 

6. Napelem rendszer telepítése (5,25 KW Trina Solar): A napelemrendszer kiskereskedelmi üzletében valósul meg Csengődön.

 

7. Csomagológép beszerzése: A termék védelem, illetve a termék márkázás szempontjából nagyon fontos a termék csomagolása.

 

8. - 8 fő részére "A hatékony vezető" képzés.

 

  - 9 fő részére "Asszertivitás és együttműködés" képzés.

 

A projektben véghez vitt épületfejlesztések, eszközbeszerzések, valamint a képzés, nagymértékben hozzájárulnak a vállalat jövedelmezőségéhez és stabilitásához. Az energetikai jellegű fejlesztések kifejezetten hasznosak és kifizetődőek a jelenlegi energia árak mellett. A kapacitás bővítés hatására további megrendeléseket is várunk, amelyek a munkahelymegtartó és teremtő képességünket tovább növelik, és nem mellesleg a helyi gazdaságot is tovább erősítjük. További mérhető teljesítmény az árbevétel és a jövedelmezőség növekedése, amely által a befizetett iparűzési adó összege is növekszik.

 

Tényleges befejezés dátuma: 2023.11.07.

 

A GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-02832 az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.”


Kedvezményezett neve: MOPED 91 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: MOPED 91 KFT képzési támogatása

Szerződött támogatás összege: 8.528.352

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2021.06.01.

Projekt azonosító száma: VEKOP-8.5.3-17-2018-00162

Projekt leírás: A projekt keretében nyolc képzés valósul meg, melyek kiválasztása során végeztünk szóbeli, illetve kérdőív alapú előzetesen felmérést a munkavállalók körében. A képzés befejezését követően visszamérésre kerül, majd a képzések eredménye.

A Moped 91 Kft. vezetőségének célja a kreatív együttműködői kultúra kialakítása. Olyan munkahelyet szeretnénk megteremteni, melynek a vállalati kultúrájához hozzátartozik, hogy foglalkozzunk a munkavállalóinkkal, segítsük őket a munkavégzés során felmerülő helyzetek minél hatékonyabb kezelésében, melynek egyik eszköze az alábbi képzések sikeres kivitelezése: 1. Online marketing tréning, 1. modul: Új típusú tartalomfejlesztési technikák, 2. Felhasználói szintű informatikai ismeretek (szövegszerkesztés modul), 3. Stratégiai vezetők továbbképzése, 1. modul: A stratégiai menedzsment elméleti keretei és a stratégia, 4. Angol C1 3 088 - C1 szint (üzleti nyelv), 5. Felhasználói szintű informatikai ismeretek (Táblakezelés modul), 6. Új típusú értékesítési technikák tréning, 1. modul: Az értékesítői szemlélettől asz ügyfél megtartásáig, 7. Hatékony időgazdálkodás tréning, 1. modul: Az időgazdálkodás stratégiái, 8. A hatékonyan működő csapat 6. modul: Outdoor Csapatépítés I. – Irányított, szakmai csapatépítés.


C_tbla.jpg

SZERZŐDÉS SZÁMA: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2018-01413

SZERZŐDÉS CÍME: Moped 91 Kft infokommunikációs eszközeinek a fejlesztése

SZERZŐDŐ NEVE: MOPED 91 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Konstrukció keretében igényelt kölcsön

15 999 000 Ft

50,00%

 

Konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás

12 799 200 Ft

40,00%

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében bevezetésre került egy integrált, ügyfél központú, a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszkedő, annak belső, értékesítési folyamatait támogató szolgáltatás, melynek segítségével hatékonyan tudjuk tárolni és kezelni a jelenlegi, potenciális ügyfelek adatait és a velük történt eddigi kommunikációt. A rendszer képes tárolni az ügyfelekhez köthető dokumentumokat, szerződéseket, ajánlatokat. A HRM modul egy olyan megoldás, mely segít a dolgozók alap és kiegészítő adatainak strukturált nyilvántartásában, így segíti a törvényi kötelezettségek betartását. A digitalizált és egységesen kezelt adatok ráadásul lehetővé teszik bizonyos munkafolyamatok automatizálását, és segítik a cég működési hatékonyságát. A feladatok státuszait követő Work-flow rendszer a felmerülő problémák és feladatok kezelésének teljes életciklusa és státuszainak állapota egyértelműen nyomon követhető, a felelőségi viszonyokkal együtt. A munkafolyamat-irányítási rendszer az információs technológia megoldásait felhasználva végzi a munkafolyamatok automatizálását. Az elektronikus iratkezelési modul rendeltetett a cég dokumentumait szabályozottan és naprakészen egy helyen digitálisan tárolni, ezzel elősegítve, hogy mindig és mindenki megtalálhassa a számára szükséges dokumentumokat. A Táv és csoportmunka modul biztosítja, hogy a rendszert a felhasználók egyidejűleg, akár távolról is használhassák. A Beszerzés, logisztika modullal kereskedelmi termékeink beszerzését digitalizáljuk. A Szolgáltatás-menedzsment modullal a termékeinkhez kapcsolódó szolgáltatásainkat digitalizáljuk. A rendszer többszintű jogosultságkezeléssel rendelkezik, így könnyen megoldható, hogy mindenki a jogosultságának megfelelően kereshessen a dokumentumok között, illetve, hogy a fontosabb, vagy bizalmasabb dokumentumok ne juthassanak illetéktelenek kezébe. A Mobiltechnika rendszerrel mobiltelefonra is aktualizáltan jelennek meg a rendszer adatai. A CRM modullal egy rendszerben tárolhatjuk partnereink, ügyfeleink adatait, és számukra értékesítési és marketing tevékenységet tudunk kezdeményezni. A tudásmenedzsment modul abban segíti a felhasználókat, hogy a cégben felhalmozott információkat és tudást rendszerezetten tárolja, ezzel is segítve a költséghatékony, gyors és pontos feladatvégzést úgy, hogy ezen tudásanyagot az érintett kollegák rendelkezésére bocsájtja. A webáruházzal és online fizetési megoldással egy új értékesítési lábat alakítunk ki a cégen belül.A projekt sikeres megvalósítása racionalizálja és egyszerűsíti a cég vállalatirányításhoz kapcsolódó folyamatait. Ez által jelentős költségmegtakarítást, valamint árbevétel növekedést érhet el a vállalkozás, amely hosszú távon egyértelműen javítja a versenyképességét. A rendszer képessé teszi a céget további fejlesztések megvalósítására.

 

A projekt kezdési dátuma: 2020.03.06


Honlap_infoblokk.JPG

Kedvezményezett neve: Moped 91 Kft.

 

A képzések elnevezése és célja:

     1. Vezetői hatékonyságfejlesztés tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők tudatosabban alkalmazzanak olyan technikákat, mint a delegálás, a visszajelzés, az egyéni fejlesztés., illetve képesek legyenek az esetlegesen megjelenő napi feszültségeket, stresszhelyzeteket mind saját, mind a kollégák esetében kezelni, valamint továbbfejlődjenek a mindennapi feladataik hatékony megoldásához szükséges vezetői készségekben és képességekben.

 

      2. Word, Excel alap képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő legyen képes:

  • szövegszerkesztővel dokumentumokat létrehozni, formázni, módosítani, szöveget másolni és mozgatni akár dokumentumon belül, akár több dokumentumok között, és ismerje a szövegszerkesztő alkalmazások egyéb funkcióit is.
  • kisebb terjedelmű táblázatot megtervezni, létrehozni, módosítani, azon egyszerűbb műveleteket elvégezni,
  • diagramot készíteni, standard matematikai és logikai függvényeket alkalmazni, illetve képleteket létrehozni és használni.
  • legyen tisztában a prezentációkészítéshez szükséges ismeretekkel: tudjon prezentációt létrehozni, formázni, módosítani, illetve szövegeket, képeket, rajzokat és diagramokat mozgatni vagy másolni egy prezentáción belül, vagy akár több prezentáció között, képes legyen elvégezni az elkészült prezentáció egyes elemein (képeken, diagramokon, rajzokon stb.) alapvető műveleteket, és tudjon alkalmazni különféle vetítési/animálási effektusokat.

 

      3. Tárgyalástechnika képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő szituációs szerepjátékok, gyakorlatok segítségével ismerje meg önmagát, az eredményes kooperáció alapjait, hogy elsajátítsa az eredményes tárgyalások előkészítését, a tárgyalások típusait, hogy felkészüljön a különböző tárgyalási helyzetekre, a kritikus pillanatok elleni védekezésre.

 

A szerződött támogatás összege:

képzési költség támogatás 2.820.720 forint,

kieső munkaidőre járó bértámogatás 1.485.328 forint.

 

A képzések részletes bemutatása:

  1. Vezetői hatékonyságfejlesztés tréning képzés 48 órában 10 fő részvételével valósult meg.

A képzés tartalma:

-       Csapatműködés fejlesztése

-       Konfliktuskezelés

-       Motiváció

-       Üzleti szemlélet

-       Eredményorientáltság

-       Felelősségvállalás

-       problémamegoldás

-       Delegálás

-       Számonkérés

-       Munkaszervezés

-       Ügyfélközpontúság

-       Információszerzés és továbbadás

-       Rugalmasság

-       A vezető, mint tanácsadó

-       Stratégiai gondolkodás

-       Rendszerszemlélet

-       Érdekérvényesítés

-       Kapcsolatteremtés

-       Szervezetismeret

 

       2. Word, Excel alap képzés 60 órában 12 fő részvételével valósult meg.

A képzés tartalma:

-       Dokumentum létrehozása

-       Az alkalmazás használata

-       Formázás

-       Objektumok

-       Körlevél-készítés

-       Kimeneti anyagok előkészítése

-       A táblázatkezelő használata

-       Cellák

-       Munkalapok kezelése

-       Képletek és függvények

-       Formázás

-       Diagramok